صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "سال 2024"

نمای نزدیک نفت در آستانۀ ۲۰۲۴

نمای نزدیک نفت در آستانۀ ۲۰۲۴

۲۶ آذر ۱۴۰۲ ۲۳:۴۲

تحولات سیاسی بی‌گمان نخستین اثرش را بر بازارهای مهمی همچون نفت و طلا بر جای می‌گذارد که همین مسئله دامنه تحولات و تأثرات را به‌صورت زنجیروار به کلیت اقتصاد جهان سرازیر می‌کند.