صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "سامانه خودروهای وارداتی"

عرضه مدل های متعدد خودرو‌های وارداتی در کشور/فروش خودرو در سامانه خودروهای وارداتی

عرضه مدل های متعدد خودرو‌های وارداتی در کشور/فروش خودرو در سامانه خودروهای وارداتی

۱۲ مهر ۱۴۰۲ ۱۵:۲۷

مجری طرح واردات خودرو با اعلام خبر عرضه خودروهای خارجی گفت: فروش خودروهای وارداتی از طریق سامانه خودروهای وارداتی صورت می گیرد.