صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "سرمایه گذاری در ایران"

سرمایه‌گذاری ایرانیان
در کشورهای حوزه خلیج فارس؛
جذابیت یا اجبار؟

سرمایه‌گذاری ایرانیان در کشورهای حوزه خلیج فارس؛ جذابیت یا اجبار؟

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۱:۰۰

در قسمت دیگری از برنامه‌ی «شوالیه‌های سرمایه‌گذاری با دکتر مهدی کریمی تفرشی» در گفت‌و‌گو با مهندس افشین زندی به طرح این پرسش‌ها می‌پردازیم که آیا جذابیت بالای این کشورها منجر به فرار سرمایه‌ها شده است؟ اگر بستر مناسب و طرح‌های متنوع برای سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج و داخل کشور در ایران فراهم باشد، باز هم این کشورها مقصد جذابی برای سرمایه‌گذاری خواهند بود؟