صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "شرکت بهرومعظمی"

صاحبان معادن پوکه معدنی میلیونر شدند؟

صاحبان معادن پوکه معدنی میلیونر شدند؟

۱۴ فروردین ۱۴۰۲ ۱۸:۰۷

امروزه در کشورمان با بحران کم آبی مواجه هستیم و از زمانی که ایده استفاده هم زمان پوکه معدنی با خاک مطرح شد کشاورزان کشورمان از این ایده استقبال کردند و از پوکه برای کشت محوصلات باغی خود استفاده می کنند. به همین دلیل فروش پوکه معدنی در دو سال اخیر حدود ۷۰۰ میلیون تومان رسیده از این قبیل صاحبان معادن پوکه به سود هنگفتی رسیده اند.