صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "طراحی بنرها و بیلبوردهای شهری"

ضرورت تحلیل محتوا ،ذائقه سنجی اجتماعی و تقویت نگاه نخبگانی در طراحی و تهیه بنرها و بیلبورد های شهری یزد

ضرورت تحلیل محتوا ،ذائقه سنجی اجتماعی و تقویت نگاه نخبگانی در طراحی و تهیه بنرها و بیلبورد های شهری یزد

۴ تیر ۱۴۰۲ ۲۳:۵۷

ضرورت تحلیل محتوا ،ذائقه سنجی اجتماعی و تقویت نگاه نخبگانی در طراحی و تهیه بنرها و بیلبورد های شهری یزد ، فخر السادات خامسی عضو شورای اسلامی شهر یزد