صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "طرح جایگزینی خودروهای فرسوده غیر تاکسی"

شروع فروش فوق العاده سایپا

شروع فروش فوق العاده سایپا

۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ۱۱:۴۱

پیرو اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده غیر تاکسی در دومین طرح سامانه یکپارچه فروش فوق العاده سایپا آغاز شد.