صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "عشق در شاهنامه"

بررسی ماده ۱۰۰ 
قانون مالیات‌های مستقیم

بررسی ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم

۱۰ خرداد ۱۴۰۳ ۱۹:۵۴

در گفت‌و‌گو با دکتر محمد قبول، عضو شورای عالی حسابداران خبره ایران به بررسی ماده صد قانون مالیات‌های مستقیم و طرح پرسش‌های مغفول‌مانده پیرامون این قانون خواهیم پرداخت.