صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "عصر دیجیتال"

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه کسب و کارهای خرد

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه کسب و کارهای خرد

۱۳ مهر ۱۴۰۲ ۲۱:۱۶

انسان پس از پشت سر گذاردن دو عصر مهم و تحول آفرین، یعنی عصر کشاورزی و صنعت(ماشین) وارد عصر اعجاب انگیز به نام عصر فناوری اطلاعات شد، به مدد تکنولوژی و امکاناتی که در این عصر رخ داد، نیازهای اساسی و فرعی بشر به سهولت و با سرعت بالایی قابل انجام شد اما اکنون مدت هاست که وارد عصر جدیدتری به نام عصر دیجیتال شده ایم.

اقتصاد دیجیتال در هزارۀ سوم

اقتصاد دیجیتال در هزارۀ سوم

۱۱ مهر ۱۴۰۲ ۱۸:۴۷

با آغاز هزاره جدید، عرصه دیجیتال، سال به سال استیلای خودش را بر حوزه‌های گوناگون، بیش از گذشته گستراند و در حال حاضر، شاید اقتصاد بیش از هر بخش دیگری با انقلاب فناوری و عصر دیجیتال در هم تنیده شده است.