صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "علیرضا حقیقت نژاد"

درختی به نام ایرج جمشیدی

درختی به نام ایرج جمشیدی

۲۵ اسفند ۱۴۰۲ ۲۱:۰۰

در این بازدید آقای علیرضا حقیقت‌نژاد، مالک مجموعه‌ که قصد توسعه‌ هر دو بخش تولیدی را دارند، در اقدامی زیبا یک درخت کاج به نام و یاد ایرج جمشیدی در مزرعه هم‌جوار گلخانه کاشتند.

بازدید از یک مجموعه تولید شیر و گل!
گفت‌و‌گو با علیرضا حقیقت‌نژاد

بازدید از یک مجموعه تولید شیر و گل! گفت‌و‌گو با علیرضا حقیقت‌نژاد

۲۰ اسفند ۱۴۰۲ ۲۱:۰۰

مجموعه‌ای که کار خود را با ۱۰ راس گاو ماده و تولید یک گالن شیر در روز آغاز کرد و اکنون روزانه ۱۰ تُن شیر تولید می‌کند.