صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "فردوسی"

نگاه نو به نبرد کاووس شاه با بربرستان و هاماوران/ایرانیان باستان در اندیشه کشف آسمان و فضا!

نگاه نو به نبرد کاووس شاه با بربرستان و هاماوران/ایرانیان باستان در اندیشه کشف آسمان و فضا!

۲۹ فروردین ۱۴۰۲ ۰۱:۳۶

کی‌کاووس پادشاه ایران همه امور را در کشور به نیکی انجام داد و ایران سامان خوبی گرفت؛ این در حالی است که ایرانیان در آن دور دست‌های تاریخ در فکر علم رفتن به آسمان هم بودند.

نگاه نو به تاریخ واقعی ایران در شاهنامه فردوسی

نگاه نو به تاریخ واقعی ایران در شاهنامه فردوسی

۱۹ فروردین ۱۴۰۲ ۲۰:۰۳

در گذشته شاهنامه را ساخته و پرداخته ذهن فردوسی می دانستند، اما پس از پژوهش های ژرف واضح شد که ابوالقاسم فردوسی تاریخ طولانی ایران قدیم را به شعر و نظم درآورده است.