صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "فعالیت های اقتصادی"

کیفیتِ نازلِ زندگیِ دیجیتالِ ایرانیان

کیفیتِ نازلِ زندگیِ دیجیتالِ ایرانیان

۹ اسفند ۱۴۰۲ ۲۱:۰۲

اینترنت در همه‌جای جهان یکی از بسترهای مهم اقتصادی است که در سالیان اخیر بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی را معطوف به خود کرده است.

توسعه پایدار با رونق شرکت‌های دانش‌بنیان

توسعه پایدار با رونق شرکت‌های دانش‌بنیان

۱۴ مهر ۱۴۰۲ ۲۲:۱۳

شرکت دانش‌بنیان شرکت یا مؤسسه‌ای است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به‌ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.