صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "فعال اقتصادی"

معضلی به‌نام اقتصاد پیش‌بینی‌ناپذیر

معضلی به‌نام اقتصاد پیش‌بینی‌ناپذیر

۲۹ آبان ۱۴۰۲ ۲۰:۱۱

اگر پای صحبت هر فعال اقتصادی و هر تولیدکنندهای بنشینید، شاید مهمترین مشکلی که با آن روبهرو هستند، ناروشنی و عدم اطمینان حتی از آینده نزدیک است.