صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "قاعدگی زنان"

پریود شدن نام جدید پیدا کرد!

پریود شدن نام جدید پیدا کرد!

۲۶ تیر ۱۴۰۲ ۲۳:۳۴

فرهنگستان زبان و ادب فارسی به رئیس انجمن علمی پزشکی حقوقی ایران اعلام کرد که از این پس به جای کلمات پریود و قاعدگی از کلمه «ماهینگی» استفاده شود.