صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "قطعات بی کیفیت"

معرفی ۷ خودروی پر ایراد ساخت داخل

معرفی ۷ خودروی پر ایراد ساخت داخل

۲۸ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۲۳

عیوب خودروهای ملی به حدی است که گاها شاهد آتش گرفتن موتور و سر و صداهای عجیب و غریب هستیم و برخی اوقات حتی نمی‌توان سوار ماشینی شد که به‌تازگی از کارخانه تحویل گرفته‌ایم.