صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "ماده ۱۰۱"

معافیت مالیاتی مشاغل ماده ۱۰۱
در سامانه مودیان
گفت‌و‌گو با دکتر محمد قبول

معافیت مالیاتی مشاغل ماده ۱۰۱ در سامانه مودیان گفت‌و‌گو با دکتر محمد قبول

۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ۲۱:۰۰

در قسمت دیگری از بررسی پرسش‌های مالیاتی در گفت‌وگو با دکتر محمد قبول، به بررسی معافیت‌های مالیاتی مشاغل در ماده ۱۰۱ در سال ۱۴۰۳ و همچنین مشوق‌ها برای مودیانی که از سامانه مودیان استفاده کرده‌اند خواهیم پرداخت.