صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "مجلس فرانسه"

امانوئل مکرون تسلیم اراده عمومی شد

امانوئل مکرون تسلیم اراده عمومی شد

۲۲ خرداد ۱۴۰۳ ۲۰:۳۱

بی‌تردید انتخابات پارلمان اروپا، زلزله‌ای سیاسی در میان کشورهای عضو اتحادیه ایجاد کرده است. برآمدن جریان راست‌افراطی، آرایش نیروهای سیاسی را در درون کشورها نیز تغییر داده است، چه این‌که پس از اعلام نتایج، امانوئل مکرون مجلس فرانسه را منحل کرد و خبر از برگزاری انتخابات زودرس داد.