صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "محمدعلی آل هاشم"

بعد از سقوط، امام جمعه تبریز تا یک ساعت زنده بود

بعد از سقوط، امام جمعه تبریز تا یک ساعت زنده بود

۱ خرداد ۱۴۰۳ ۰۰:۳۶

رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: محمدعلی آل‌هاشم "بعد از سانحه هوایی تا یک ساعت زنده بوده و حتی با آقای غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور ارتباط تلفنی برقرار کرده بود."