صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "مدیریت رابطه"

راهکارهای بهبود فرایند استخدام و جذب در سازمان‌ها

راهکارهای بهبود فرایند استخدام و جذب در سازمان‌ها

۱۹ فروردین ۱۴۰۳ ۱۵:۲۹

فرآیند استخدام و جذب کارکنان یکی از جنبه‌های بسیار حیاتی در مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها است. بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای بهبودی برای این فرآیند‌ها می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا با ایجاد یک فرآیند استخدام و جذب مؤثر و هوشمند، استعدادهای با ارزش را جذب و نگهداری کنند.