صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "مرخص درمانی"

بازگشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی پس از یک هفته مرخصی به زندان

بازگشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی پس از یک هفته مرخصی به زندان

۲۶ دی ۱۴۰۲ ۱۵:۲۵

الهه محمدی (دندانپزشکی) و نیلوفر حامدی (بیماری زنانه) یک هفته مرخصی دریافت کرده اند و پس از پایان مرخصی برای ادامه محکومیت به زندان باز خواهند گشت.