صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی"

زمان واریزی حقوق همه بازنشستگان تأمین اجتماعی مشخص شد

زمان واریزی حقوق همه بازنشستگان تأمین اجتماعی مشخص شد

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۳:۰۲

یکی از مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی: در حال حاضر واریز حقوق بازنشستگان به روال عادی بازگشته و به همه عزیزان بازنشسته قول می‌دهیم تا پایان وقت فردا (۳۱ اردیبهشت) حقوق همه بازنشستگان واریز گردد.