صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "معاملات بیت کوینی"

معاملات مسکن در تهران
از طریق بیت‌کوین!

معاملات مسکن در تهران از طریق بیت‌کوین!

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۱:۰۰

در ادامه مطالب سر صفحه. در بخش دوم: در برنامه‌ معرفی کتاب، پروفسور حسن امین به معرفی کتاب «نادره‌ها» مجموعه اشعار عشرت بنی‌هاشمی می‌پردازد.