صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "مفاهیم توسعه"

مجید رهنما؛
متفکر مفاهیم توسعه

مجید رهنما؛ متفکر مفاهیم توسعه

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۱:۱۰

رهنما ضمن اندیشه‌ها و پژوهش‌هایش در مفاهیم توسعه فعالیت‌های اجرایی بسیاری نیز در این حوزه داشت. در یکصدمین سالگرد تولد مجید رهنما به معرفی این چهره‌ی فرهنگی و سیاسی تاریخ معاصر ایران می‌پردازیم.