صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "مهندس امیرحسین خوشبین"

مزیت‌های اقتصادی
تجارت الکترونیک
در صنایع غذایی

مزیت‌های اقتصادی تجارت الکترونیک در صنایع غذایی

۱ خرداد ۱۴۰۳ ۲۱:۰۰

در این بخش در گفت‌و‌گو با این فعال حوزه تجارت الکترونیک به مزیت‌های اقتصادی و رقابتی صنایع غذایی در تجارت الکترونیک خواهیم پرداخت.