صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "نانوایی ها"

۱۰گلایه مهم نانوایان

۱۰گلایه مهم نانوایان

۳ آبان ۱۴۰۲ ۱۳:۳۷

نانوایان خواستار افزایش قیمت نان برای تعدیل صف های طولانی نانوایی و تامین نان سالم از مسولین شدند.

نگرانی نانواها اوج گرفت/کاهش قابل توجه سهمیه آرد نانوایی ها

نگرانی نانواها اوج گرفت/کاهش قابل توجه سهمیه آرد نانوایی ها

۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۲:۳۲

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به سهمیه شناور نانوایی‌ها به طور متوسط یک چهارم نانوایی‌ها سهمیه آردشان کاهش یافته است.