صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "نرخ ارز"

قیمت‌های جدید بلیت هواپیما

قیمت‌های جدید بلیت هواپیما

۱۱ تیر ۱۴۰۳ ۲۱:۰۰

در ادامه مطالب سرصفحه و سپس: اقتصاد مسکن با مرتضی چگونیان

ریاست‌جمهوری
و وعده‌های همیشگی مسکن

ریاست‌جمهوری و وعده‌های همیشگی مسکن

۴ تیر ۱۴۰۳ ۲۱:۰۰

در این قسمت از اقتصاد مسکن با مرتضی چگونیان به وعده‌های مسکنیِ ۶ کاندیدای ریاست جمهوری می‌پردازیم.

آخرین وضعیت اجرای 
سمفونی فلک‌الافلاک
در قلعه فلک‌الافلاک

آخرین وضعیت اجرای سمفونی فلک‌الافلاک در قلعه فلک‌الافلاک

۳ تیر ۱۴۰۳ ۲۱:۰۰

در گزارشی همراه با فاضل جمشیدی به آخرین وضعیت اجرای این طرح می‌پردازیم که پیوندی است میان موسیقی، میراث فرهنگی، اقتصاد هنر و گردشگری.

صفحه ۱ از ۹