صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "نوبت سوم سامانه یکپارچه"

آغاز ثبت نام نوبت سوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه از شهریور+جزئیات

آغاز ثبت نام نوبت سوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه از شهریور+جزئیات

۲۱ تیر ۱۴۰۲ ۱۶:۰۳

مدیر سامانه یکپارچه عرضه خودرو گفت: ‌سامانه یکپارچه برای تعدادی از متقاضیان خرید خودرو که در دور دوم عرضه‌ خودرویی به آنها تعلق نگرفت باز می شود.ر