صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "هواشناسی کشور"

شاهد ۷ روز هوای گرم در سرتاسر کشور خواهیم بود

شاهد ۷ روز هوای گرم در سرتاسر کشور خواهیم بود

۸ خرداد ۱۴۰۳ ۱۴:۱۸

هوای استان های نوار جنوبی و فلات مرکزی نیز گرم ترین ها نواحی خواهند بود که دماهای بیشینه این مناطق نیز بین ۴۰ تا ۴۸ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.