صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "واکه"

عباسی: مترجم همزمان واکه باید اضطراب خود را مدیریت کند

عباسی: مترجم همزمان واکه باید اضطراب خود را مدیریت کند

۲۷ اسفند ۱۴۰۱ ۰۱:۱۱

مترجم همزمان واکه علاوه بر مهارت های ویژه حرفه ترجمه شفاهی، باید دارای مهارت مدیریت و تنظیم اضطراب باشد و صرفا به آموختن مهارت ترجمه همزمان اکتفا نکند.