صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "پاسخگویی به سوالات سهامداران"

خبر مهم برای افرادی که سود سهام عدالت برایشان واریز نشد

خبر مهم برای افرادی که سود سهام عدالت برایشان واریز نشد

۲۳ آذر ۱۴۰۲ ۱۴:۰۴

اگر سود سهام عدالت برایتان واریز نشد مرکز تماس سپرده‌گذاری مرکزی با شماره ۱۵۶۹ آماده پاسخگویی به سوالات سهامداران است.