صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "پیام رسانی RCS"

آیفون از سال ۲۰۲۴ استاندارد پیام‌رسانی RCS را دریافت می‌کند

آیفون از سال ۲۰۲۴ استاندارد پیام‌رسانی RCS را دریافت می‌کند

۲۶ آبان ۱۴۰۲ ۱۴:۵۲

البته کاربران آیفون قرار نیست تفاوت را احساس کنند ولی اگر گوشی اندرویدی این قابلیت را داشته باشد، به طور خودکار قابلیت RCS فعال می‌شود و اگر این قابلیت در گوشی اندرویدی وجود نداشته باشد، همان استاندارد قدیمی SMS استفاده می‌شود.