صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "پیری رهبران جهان"

رهبران جهان 
روز به روز پیرتر می‌شوند

رهبران جهان روز به روز پیرتر می‌شوند

۱۵ خرداد ۱۴۰۳ ۱۹:۲۱

در ادامه مطالب سر صفحه و سپس: بُتِ سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی چه زمان شکسته خواهد شد گفت‌و‌گو با مهندس نوید نوحدانی