صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "چالش تامین منابع مالی خودروسازان"

بانک مرکزی آب پاکی را روی دست ایران خودرو و سایپا ریخت

بانک مرکزی آب پاکی را روی دست ایران خودرو و سایپا ریخت

۵ اسفند ۱۴۰۲ ۱۴:۲۲

بانک مرکزی افزایش خط اعتباری خودروسازان را قبول نکرد تا دو خودروساز بزرگ کشور پیش از پایان سال با چالش تامین منابع مالی مواجه شوند.