صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "کشورهای آفریقایی"

نقش کشورهای حوزه آفریقا
در جذب سرمایه خارجی به ایران

نقش کشورهای حوزه آفریقا در جذب سرمایه خارجی به ایران

۶ خرداد ۱۴۰۳ ۲۱:۰۰

در قسمت دیگری از شوالیه‌های سرمایه‌گذاری در ایران با دکتر مهدی کریمی تفرشی، در گفت‌و‌گو با دکتر رسول مظفری، فعال بازرگانی در کشورهای حوزه آفریقا به چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه از سوی ایرانیان خارج از کشور می‌پردازیم و همچنین این پرسش را طرح می‌کنیم که کشورهای آفریقایی چگونه می‌توانند نقشی در این فرآیند داشته باشند.

جادۀ هموار تعاملات مسکو ـ قاهره در دنیای سیاست

جادۀ هموار تعاملات مسکو ـ قاهره در دنیای سیاست

۳ بهمن ۱۴۰۲ ۲۱:۵۵

در میان کشورهای آفریقایی، شاید بیش از هر کشوری مصر روابط نزدیکی با مسکو دارد و به‌رغم تحولات گوناگون در این مهم‌ترین کشور آفریقایی، تعاملات نزدیک این دو کشور همواره برقرار بوده است.