صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "کشورهای صنعتی دنیا"

تعاونی‌ها؛ ابزار قدرتمند توسعه پایدار

تعاونی‌ها؛ ابزار قدرتمند توسعه پایدار

۱۱ خرداد ۱۴۰۳ ۱۹:۴۶

در کشورهای صنعتی دنیا تعاونی‌ها به‌عنوان یک قدرت اقتصادی و اجتماعی هستند و از آن‌جایی که نقشی ارزشمند و کلیدی در تصمیمات و رشد و توسعه دارند، از حمایت‌های بالای دولتی نیز برخوردارند.