صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "dba و mba"

مدیریت استراتژی چیست و چه کاربردی در کسب و کار دارد

مدیریت استراتژی چیست و چه کاربردی در کسب و کار دارد

۲۰ تیر ۱۴۰۳ ۱۴:۴۸

برای اینکه یک سازمان تجاری مطابق با بهترین شیوه های جهانی رشد کند و همچنین از رقبای خود پیشی بگیرد، نیاز به سرمایه گذاری در مدیریت استراتژیک وجود دارد. تفکر نوآورانه، تحقیق، برنامه ریزی و تصمیم گیری برخی از مؤلفه های مدیریت استراتژیک هستند.