اقتصاد دیجیتال و دیده بان تامین اجتماعی

سایت  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی در گزارشی به بررسی تاثیرات اقتصاد دیجیتال بر سازمان‎های تامین اجتماعی پرداخته است. براساس این گزارش، اقتصاد دیجیتال به شدت زندگی روزمره، چگونگی کار کردن و چگونگی زندگی کردن ما را متحول می‎کند. این اتحادیه از دو زاویه به این تحول نگاه می‎کند: محیط در حال تغییر که در آن موسسات تامین اجتماعی تکامل پیدا می‎کنند و اینکه موسسات تامین اجتماعی چگونه خودشان تحت تاثیر واقع می‎شوند و می‎توانند به این چالش‎ها پاسخ دهند. براساس این گزارش، در حوزه بیمه‎های اجتماعی، دیجیتالی شدن و اقتصاد دیجیتال تهدیدی برای پایداری مالی این نوع بیمه‎ها خواهد بود که در این صورت نیاز به توسعه دامنه پوشش قانونی به گروه‎های جدید شغلی ضروری است. همچنین این پدیده، تاثیری مستقیم بر اشتغال دارد و سبب ایجاد شغل‎های جدید و از طرفی حذف یک سری از شغل‎ها می‎شود.
اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی در گزارشی به بررسی تاثیرات اقتصاد دیجیتال بر سازمان‎های تامین اجتماعی پرداخته است. براساس این گزارش، اقتصاد دیجیتال به شدت زندگی روزمره، چگونگی کار کردن و چگونگی زندگی کردن ما را متحول می‎کند. این اتحادیه از دو زاویه به این تحول نگاه می‎کند: محیط در حال تغییر که در آن موسسات تامین اجتماعی تکامل پیدا می‎کنند و اینکه موسسات تامین اجتماعی چگونه خودشان تحت تاثیر واقع می‎شوند و می‎توانند به این چالش‎ها پاسخ دهند. براساس این گزارش، در حوزه بیمه‎های اجتماعی، دیجیتالی شدن و اقتصاد دیجیتال تهدیدی برای پایداری مالی این نوع بیمه‎ها خواهد بود که در این صورت نیاز به توسعه دامنه پوشش قانونی به گروه‎های جدید شغلی ضروری است. همچنین این پدیده، تاثیری مستقیم بر اشتغال دارد و سبب ایجاد شغل‎های جدید و از طرفی حذف یک سری از شغل‎ها می‎شود.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.