صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

آرشیو اخبار - 02 اَمرداد 1403

[۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  :: 
[۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]
ٰخداحافظ رفیق

ٰخداحافظ رفیق

درگذشت سعید راد، بازیگر نام‌آشنای سینمای ایران بی‌تردید فقدانی جبران‌ناپذیر برای سینمای ایران است.
۲ اَمرداد ۱۴۰۳ ۰۲:۱۲
وارداتِ ناروشنِ تلفنِ همراه

وارداتِ ناروشنِ تلفنِ همراه

واردات موبایل در کشور، یکی از عرصه‌های غیرشفافی است که به‌واقع صحنه اعمال سلیقه‌ها و سیاست‌های متفاوت و برخورداری عده‌ای از رانت‌های کلان شده است.
۲ اَمرداد ۱۴۰۳ ۰۰:۴۹
راهکارها و چالش‌های صنایع در سال۱۴۰۳

راهکارها و چالش‌های صنایع در سال۱۴۰۳

سال ۱۴۰۳ در حالی آغاز شد که بسیاری از صنعتگران و سرمایه‌گذاران، دچار چالش‌هایی در مسیر پیش رو هستند.
۲ اَمرداد ۱۴۰۳ ۰۰:۳۰
طنز روز؛ مسئولان وزنی

طنز روز؛ مسئولان وزنی

پزشکیان گفت: هر کسی که بر اساس شاخص‌ها وزن بیشتری دارد بالا می‌آید...
۲ اَمرداد ۱۴۰۳ ۰۰:۱۱