صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

ویدیوهای روزنامه آسیا

۰۲ مهر ۱۳۹۹
 
۳۱ شهریور ۱۳۹۹
 
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
 
۲۵ شهریور ۱۳۹۹
 
۲۲ شهریور ۱۳۹۹
 
۲۱ شهریور ۱۳۹۹
 
۱۸ شهریور ۱۳۹۹
 
۱۵ شهریور ۱۳۹۹
 
۱۴ شهریور ۱۳۹۹
 
۰۶ اَمرداد ۱۳۹۹
 
۳۱ تیر ۱۳۹۹
 
۲۵ تیر ۱۳۹۹
 
صفحه ۱ از ۷ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷