صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

ویدیوهای روزنامه آسیا

۱۶ آبان ۱۳۹۹
 
۱۴ آبان ۱۳۹۹
 
۱۳ آبان ۱۳۹۹
 
۰۹ آبان ۱۳۹۹
 
۲۹ مهر ۱۳۹۹
 
۲۱ مهر ۱۳۹۹
 
صفحه ۱ از ۷ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷