صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "آتش سوزی خوابگاه مدرسه ابتدایی"

چین/ ۱۳ کشته در آتش‌سوزی خوابگاه مدرسه ابتدایی

چین/ ۱۳ کشته در آتش‌سوزی خوابگاه مدرسه ابتدایی

۳۰ دی ۱۴۰۲ ۱۳:۰۲

این مدرسه شبانه‌روزی دارای مهد کودک و یک مدرسه ابتدایی بوده و بیشتر دانش‌آموزان آن نیز در واقع ساکن مناطق روستایی اطراف بودند.