صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "آمار مهاجرت"

آمار عجیب مهاجرت خلبان‌ها

آمار عجیب مهاجرت خلبان‌ها

۴ خرداد ۱۴۰۳ ۱۹:۰۱

بر مبنای اطلاعات موجود، فقط ۴۷ خلبان از یک ایرلاین بخش خصوصی و ۶۴ خلبان از ایرلاین اصلی ایران- ایران‌ایر- به دلیل کاهش میزان دریافتی و برابری آن با قدرت خرید ریال و البته مشکلات دیگری که در این حوزه وجود دارد حالا به کشورهای دیگر مهاجرت کرده و با هواپیماهای عمدتاً کم‌کارکرد و نو فعالیت می‌کنند.

مهاجرت نخبه ها

مهاجرت نخبه ها

۳۰ آبان ۱۴۰۲ ۱۵:۱۶

معاون «علمی فناوری» رئیس جمهور گفت : امار مهاجرت در حال حاضر اصلاً خطرناک نیست...