صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "آنتونیو گوترش"

اهدای  جوایز ۲۰۲۳ انجمن خبرنگاران سازمان ملل به برندگان

اهدای جوایز ۲۰۲۳ انجمن خبرنگاران سازمان ملل به برندگان

۲۸ آذر ۱۴۰۲ ۲۳:۴۳

مراسم اهدای جوایز ۲۰۲۳ انجمن خبرنگاران سازمان ملل به برندگان با حضور آنتونیو گوترش انجام شد.

غزه و رنج‌های هولناک انسانی

غزه و رنج‌های هولناک انسانی

۱۹ آذر ۱۴۰۲ ۲۰:۱۰

اقدام آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در اواخر هفته گذشته، بی‌تردید اقدامی کم‌سابقه در تاریخ این سازمان بود.