صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "آیپد اپل برای کاربران"

قابلیت ردیابی چشم در آیفون‌ و آیپد اپل برای کاربران

قابلیت ردیابی چشم در آیفون‌ و آیپد اپل برای کاربران

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۷:۱۳

قابلیت ردیابی چشم در آیفون‌ و آیپد اپل برای کاربران دارای ناتوانی‌های جسمی طراحی شده است، اما همه می‌توانند از آن استفاده کنند.