صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "افزایش حقوق و دستمزد کارگران ۱۴۰۳"

تکلیف افزایش حقوق و دستمزد کارگران ۱۴۰۳ تعیین شد؟​

تکلیف افزایش حقوق و دستمزد کارگران ۱۴۰۳ تعیین شد؟​

۱۶ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶:۲۳

صولت مرتضوی, وزیرکار گفت: حداقل حقوق و دستمزد را دولت و وزارت کار مشخص نمی‌کند، شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان از جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نمایندگان دولت است، مشخص می‌کند.