صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "امنیت انرژی"

بریکس؛ بستری برای صف‌آرایی شرق و غرب

بریکس؛ بستری برای صف‌آرایی شرق و غرب

۳۱ شهریور ۱۴۰۲ ۲۰:۵۱

گروه بریکس، قرار است از پنج کشور به ۱۱ کشور افزایش یابد و هدف اعضای جدید که عمدتا از خاورمیانه هستند، تأمین امنیت انرژی برای بلوک و ایجاد موازنه با غرب است.