صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "ایران هلث"

روز دوم نمایشگاه ایران‌هلث

روز دوم نمایشگاه ایران‌هلث

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۱:۰۰

گزارشی اختصاصی از سالن ویژه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی.

شست خبری بیست‌و‌پنجمین
نمایشگاه بین‌المللی ایران‌هلث

شست خبری بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌هلث

۸ اسفند ۱۴۰۲ ۲۱:۰۰

امین رضا خالدیان در نشست خبری این رویداد که امروز برگزار شد، گفت: «بر اساس مجوز سازمان توسعه صادرات، بیست و پنجمین نمایشگاه ایران هلث از ۲۹ اردیبهشت تا اول خرداد سال ۱۴۰۳ در ۷ سالن نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.» گزارشی از این نشست. در ادامه مطالب سر صفحه.