صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "بازار جهانی طلا"

نگاهی به بازار جهانی طلا

نگاهی به بازار جهانی طلا

۱۰ آبان ۱۴۰۲ ۱۱:۰۰

طلای جهانی روز گذشته، پیش از نشست‌های بانک مرکزی این هفته که رویکردهایی درباره اقتصاد جهانی و چشم‌انداز سیاست‌ها ارائه می‌دهد، ثابت ماند اما قرار بود این فلز امن با شروع درگیری در فلسطین به بهترین عملکرد ماهانه خود در تقریبا یک سال اخیر پایان دهد.