صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "بلیت مسافران"

هزینه بلیت پروازهای باطل شده بازگردانده می شود؟

هزینه بلیت پروازهای باطل شده بازگردانده می شود؟

۲۷ فروردین ۱۴۰۳ ۱۳:۳۹

سازمان هواپیمایی کشور با صدور اطلاعیه ای از بازگشت پروازها به حالت عادی خبر داد و گفت: وجه بلیت مسافرانی که پروازشان باطل شده و قصد انصراف از انجام پرواز را دارند، باید بدون کسر جریمه استرداد شود.