صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "بیروت"

به یاد امام موسی صدر

به یاد امام موسی صدر

۲۵ بهمن ۱۴۰۲ ۱۲:۰۸

امام موسی صدر یکی از نوادر ایران و از مفاخر جهان اسلام بود که من سعادت دیدار او را در بیروت در مجلس اعلای شیعیان داشتم.

اقدام علیه رهبران حماس در خارج از نوار غزه

اقدام علیه رهبران حماس در خارج از نوار غزه

۲ آذر ۱۴۰۲ ۱۶:۳۳

اکثر اعضای کادر رهبری حماس در قطر و بیروت، پایتخت لبنان، اقامت‌ دارند موساد متهم شده است که در سال‌های اخیر شماری از شبه‌نظامیان فلسطینی در تبعید و دانشمندان هسته‌ای ایران را ترور کرده است.