صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "بی سابقه ترین موج های مهاجرتی ایران"

ایران در حال تجربه یکی از بی‌سابقه‌ترین موج‌های مهاجرتی

ایران در حال تجربه یکی از بی‌سابقه‌ترین موج‌های مهاجرتی

۳۰ دی ۱۴۰۲ ۱۴:۴۴

بهرام صلواتی، تحلیلگر ارشد حوزه مهاجرت در این نشست گفت: «موضوع مهاجرت با سرعت تمام در حال گسترده شدن است، حتی از کرونا هم بیشتر.»