صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "تغییرات تکنولوژیک"

باید نظام آموزشی بین‌المللی و پویا شود

باید نظام آموزشی بین‌المللی و پویا شود

۹ مهر ۱۴۰۲ ۱۴:۵۶

به تازگی کتاب تحول آموزش عالی در عصر جامعه ۵.۰ : آغاز راه آموزش عالی بین‌المللی تالیف دکتر حسین چناری منتشر شده است.